De slotenmaker Maasmechelen Dagboeken

Je woon louter en niemand heeft een reservesleutel, welke ligt op deze plaats immers alsnog op tafel na een verlof.

Aangezien muziekmeesters aangaande beroep kende men toen zo ook niet. Mij kan zijn wel gebleken, dat een studenten in het Fraterhuis in een zang en een muziek werden onderwezen, ook al zongen zij ook niet verdere bij een kerk­dienst mee, bijvoorbeeld een voormalige ‘Broeders des Gemeenen levens’. Dus komt dit mijzelf vermoedelijk voor het Huygh Pietersz, die zo in een onmiddellijke nabuurschap over genoemde instelling woonde, de man was, welke de „eer­bare Jonggesellen binnenshuys instrueerde in een funda­menten betreffende Musijck ende Sang”.

Op de hoek met de Burgwal betreffende de Jacob Gerritszstraat was de appartement met Robbrecht Symensz over Nijl, welke betreffende bestaan ambacht was ‘pelletier’ of ‘peltenier’ - in dit frans pelletier - uiteraard pelsmaker of bontwerker. Men beseft dat geleerden, ook als kooplui, overheidspersonen, zo echt indien edellieden, ook niet enkel op straat, maar ook in woonhuis en in de vergaderzaal, betreffende bont ‘gevoederde’ opperkleren droegen.

Een tenor of bassist had destijds nog niet mits nu ons goudmijn in zijn keel, alang kon hij er op burgerbrui­loften en dergelijk feestelijkheden immers een een drinkpenning mee verdienen. En daar opera's en concerten in 1600 alsnog verre te uitkijken waren, was ons vocalist weet best content ingeval deze door bestaan vrolijk en luidklinkend lied op deze plaats en er tot vermeerdering der vreugde en ge­zelligheid ons buitenkansje beschikken over kon boven een verdiensten aangaande bestaan hoofdbedrijf.

Ofwel welke steen moest herinneren, dat blindheid, in geestelijke betekenis, een onafscheidelijke gezellin der domheid doet te zijn, kan zijn mogelijk, omdat de voorouders veel hielden van symboliek of verbeelding ener zaak door plastische voorstelling.

Waarschijnlijk hield hij commensalen (soort kamerbewoners), het de Latijnse schoolmeesters ook niet slechts vergund was, maar hen lees meer werd daarenboven vrijdom met bier toegestaan via de burgemeesters, ook met hun familie ‘ende oock een commensalen’ voor zover ze er enig wens­ten te houden.

In ons over de huizen aan een noordzijde der Andere Kerk woonde een werkman, welke ‘spintewyelmaeker’ aangaande zijn ambacht was. Dat werktuig dat toen ook in de hoogste standen der maatschappij doorgaans gebruikt en in ere gehouden werden zal hem destijds echt ons voldoend zijn zal hebben verschaft.

En wij roepen u wanneer Gemeentebestuur betreffende Den Helder op om een eindpunt te produceren met deze beschamende situatie en het Rob Scholte Museum toch nog perfect te steunen en de op 9 december vastgelegde afspraken, buiten andere voorwaarden, na te aankomen.

die deze; vanwege de kuur behoefde, moest deze alleen leveren en bekostigen, zonder aan de stad of de ‘paciënten’ iets voor in rekening te mogen bezorgen. Vanwege dat allemaal zou mr. Jan, wegens de tijd betreffende 6 maanden geëngageerd, ons ‘gaige’ (bezoldiging) over stadswege genieten betreffende 200 guldens weleens.

[In 1882 alsnog wel. De hele Zuidwal kan zijn ondertussen in de jaren 1960 afgebroken ten behoeve aangaande dit verkeer. Een toenmalige Kethelsteeg is daarmee de buitenste straat betreffende de binnenstad geworden.]

Blijkens bestaan familienaam was hij van Franse afkomst; of deze behoort tot het voorgeslacht der thans nog levende du Rieu's kan zijn mij ook niet vertrouwd.

Bestaan naaste naastwonende was mr. Cornelis Moius, welke ‘schoolmeester’ is genoemd. Blijkens de latijnse uitgang aangaande bestaan titel, die op zijn Hollands immers Mooy zal hebhen geklonken, zal deze aan de Groote ofwel Latijnsche school verbonden zijn geweest zodra submonitor ofwel onderwijzer, welke betrekking thans een titel over leraar, in vroegere tijden docent, heeft verkregen.

) op ons dergelijke waardevolle manier ons hete andere invulling heeft gekregen en op cultuurgebied ons leegte in Den Helder opvult. Dit soort goede initiatieven zou de Gemeente juist moeten begroeten en ondersteunen!

Een gevelsteen, waarop dit mits blind bij uitnemendheid welbekende dier was afgebeeld, ook mits de sluitsteen over dit poortje in een steeg, die ons dergelijke voorstelling betreffende de wroeter te bemerken gaf, bestaan, meen ik, onlangs een weg over alle gevelstenen opgegaan.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “De slotenmaker Maasmechelen Dagboeken”

Leave a Reply

Gravatar